• Odżelaziacze wody

    Odżelaziacze wody

Odżelaziacze wody

Odżelaziacze Eurofilter

Odżelaziacze Eurofilter

W zależności od zastosowanego modelu, przeznaczone są do redukcji związków żelaza i manganu zawartych w wodzie w postaci rozpuszczonej, koloidalnej lub jako zawiesina, dechloracji wody, oraz poprawy bary i smaku wody. Wyposażone w zawór sterujący CAN.

Odżelaziacze FRM

Odżelaziacze FRM

Redukcja związków żelaza zawartych w wodzie. Urządzenie wyposażone w sterownik LOGIX 742 z podtrzymaniem pamięci podstawowych parametrów pracy w przypadku zaniku prądu. Filtr wymaga zastosowania aspiratora do napowietrzania wody. 

Odżelaziacze MNG

Odżelaziacze MNG

Redukcja związków żelaza i manganu zawartych w wodzie. Urządzenie wyposażone w sterownik LOGIX 742 z podtrzymaniem pamięci podstawowych parametrów pracy w przypadku zaniku prądu. Filtr wymaga zastosowania aspiratora do napowietrzania wody.

Odżelaziacze GRD

Odżelaziacze GRD

Redukcja związków żelaza i manganu zawartych w wodzie. Urządzenie wyposażone w sterownik LOGIX 742 z podtrzymaniem pamięci podstawowych parametrów pracy w przypadku zaniku prądu. Filtr nie wymaga zastosowania aspiratora. Jako środek utleniający stosowany jest do regeneracji złoża roztwór nadmanganianu potasu.

OXYDIZER MNG

Nowa gama domowych odżelaziaczy MNG serii OXYDIZER . Unikalna budowa odżelaziaczy MNG serii Oxydizer eliminuje potrzebę użycia zewnętrznego inżektora powietrza, ułatwiając tym samym montaż , serwis oraz redukując koszt zakupu systemu. Oxydizer to pewna praca przy jednoczesnym występowaniu w wodzie  żelaza, manganu, a nawet siarkowodoru!

Systemy MNG Oxydizer  wyposażone są w komorę sprężonego powietrza, co przyspiesza utlenianie żelaza i manganu oraz umożliwia usuwanie siarkowodoru.

Urządzenie MNG serii  Oxydizer  zbudowane jest z komponentów renomowanego producenta firmy Erie oraz sprawdzone technologie takie jak:

1. Utlenianie: związki rozpuszczone w wodzie zostają utlenione do związków nierozpuszczonych
2. Filtracja : związki nierozpuszczone zostają zatrzymane na złożu filtrującym, następnie w procesie regeneracji odprowadzane są do kanalizacji

Dostępne modele:

  • MNG Oxydizer:100/1 
  • MNG Oxydizer: 200/1
  • MNG Oxydizer: 300/1 .5

Watersystem
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Zakręt ul. Trakt Brzeski 167
05-077 Warszawa Wesoła